کفسازی با الیاف

کفسازی با بتن مسلح

کفسازی بتنی مسلح شده با الیاف

از آنجا که بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی پس از آب شناخته شده است میبایست در ساخت و اجرای آن توجه لازم و کافی صورت پذیرد و با به کارگیری دانش فنی در زمان طراحی مخلوط و ساخت بتن از اتلاف منابع ملی جلوگیری گردد.
یکی از روشهای بهینه سازی در کفسازی با بتن مسلح، استفاده از الیاف بتن (میکرو و ماکرو سنتتیک) می باشد لذا از این روش جهت کاهش هزینه طرح ، افزایش سرعت اجرا، افزایش کیفیت بهره برداری و طول عمر روسازی استفاده می گردد.

از آنجا که مقاومت کششی بتن در مقایسه با مقاومت فشاری آن ناچیز است بدیهی است بایستی تدابیری در جهت تقویت مقاومت کششی و خمشی بتن اندیشید که با مسلح نمودن بتن به این امر جامه عمل می پوشانیم.

لازم به ذکر است در حال حاضر استفاده از الیاف یکی از کم هزینه ترین و سریع ترین روش در عین حفظ کیفیت جهت مسلح کردن بتن میباشد. کفسازی بتن به دو صورت ساده و استامپی قابل اجرا می باشد که حتی در این روش میتوان از پیگمنت های رنگ های متنوع نیز در بتن استفاده کرد و این نوع بتن میتواند جایگزین آسفالت نیز باشد و از طول عمر بالاتری هم برخودار است.

ویدیو کفسازی با بتن مسلح